שאלות ותשובות

בתביעות המאושרות על ידה, ג'סטיס מכסה את כל הוצאות התביעה של התובע (מקדמות לעורכי דין, חוות דעת, אגרות בימ"ש, שכר מגשרים ובוררים ועוד), ובמקרה של פגיעה קשה אף מקדימה עבורו חלק מהפיצוי באופן מיידי.

כך, התובע יכול להגיש את התביעה האיכותית והחזקה ביותר, בלי להוציא כסף מהכיס ובלי שום סיכון, וכן לחיות ברווחה מהרגע הראשון וליהנות מפיצוי מיידי, בלי לחכות שנים לסיום ההליך.

ג'סטיס היא הגוף הגדול בישראל בתחום ההשקעות בהליכים משפטיים – עם התמחות מיוחדת בתחום נזקי הגוף, הרכוש והביטוח.

כאשר ג'סטיס מעמידה לרשות התובעים כספים כלשהם, ג'סטיס נושאת במלוא הסיכון הכלכלי – ומעניקה לתובעים 100% ביטחון ו-ודאות: לא זכיתם בתביעה? לא שילמתם. וכל מה שקיבלתם מאיתנו – נשאר שלכם!

בנוסף, ג'סטיס מעניקה לכל תביעה ערך מקצועי מוסף, בזכות ועדת ההשקעות שלה, הכוללת שופטים בדימוס ועורכי דין בכירים בעלי ניסיון של עשרות שנים ואלפי תביעות. אישור ההשקעה והתביעה ע"י ג'סטיס מעניק לתיק "תו תקן" איכותי.

התהליך לקבלת השקעה מג'סטיס קצר ומהיר.

התובע פונה לג'סטיס באמצעות עורך הדין, שממלא טופס קצר באתר ומקבל מענה בתוך מספר ימים (במקרים דחופים, גם בתוך 24 שעות).

ככל שבקשת ההשקעה אושרה, יישלח לתובע הסכם לחתימה באמצעות הטלפון הסלולרי או המייל.

עם החתימה, הסכומים מיד יועברו.

עוד על התהליך ניתן למצוא כאן.

ישנם מספר הבדלים משמעותיים בין קבלת השקעה מקרן ג'סטיס לבין קבלת הלוואה ממקור אחר:

  1. סיכון: כאשר ג'סטיס משקיעה בתביעה, ג'סטיס נושאת בסיכון הכלכלי – כך שאם התביעה חלילה אינה מצליחה, ההפסד הוא של ג'סטיס בלבד. עם ג'סטיס, התובע מקבל 100% הגנה וביטחון. במקרה של הלוואה, אין לתובע כל הגנה כלכלית, הסיכון כולו מוטל עליו – והוא זה שנושא בהפסד.

  2. מי מוציא את הכסף מהכיס? ג'סטיס היא זו שמשלמת את הוצאות התביעה ומוציאה את הכסף מכיסה. במקרה שהתובע נוטל הלוואה, הכסף יוצא מכיסו.

  3. הרקע הכלכלי של התובע: במקרה של קבלת השקעה מג'סטיס, מצבו הכלכלי של התובע לא משנה, אלא רק עוצמת עילת התביעה. כל אדם יכול לקבל השקעה מג'סטיס, ללא קשר למצבו הכלכלי. לעומת זאת, הלוואה לא תינתן בדרך כלל למי ששרוי בקשיים כלכליים.

 

  1. ביטחונות: כדי לקבל השקעה מקרן ג'סטיס לא צריך להעמיד ביטחונות כלשהם. לעומת זאת, קבלת הלוואה מגורם מלווה כרוכה תמיד בהעמדת בטוחות וערבויות, אשר מכבידות מאוד על הלווה.

  2. התשלום: במקרה של קרן ג'סטיס, התשלום לה נעשה רק אם התביעה הסתיימה בהצלחה, ובעת קבלת הפיצוי אצל התובע. מנגד, במקרה של הלוואה חובה להחזיר מידי חודש חלק ממנה למלווה, ללא קשר לתוצאת התביעה.

 

 

 

לקריאה נוספת

התשלום לג'סטיס נקבע מראש, בהתאם לסוג התביעה ולסיכון הכרוך בה. כדי ליצור מנגנון תמחור הוגן, ג'סטיס לא גובה אחוז מהפיצוי הסופי, אלא תשלום המבוסס על הסכום שהשקיעה בתביעה. לתמחור נוספים דמי בחינת ותפעול תיק.

כאמור, התשלום לג'סטיס יבוצע רק אם וכאשר התביעה הסתיימה בהצלחה.

אנא פנו אלינו לקבלת פרטים נוספים. נשמח לסייע לכם.

ג'סטיס בוחנת כל בקשה לקבלת השקעה ללא תשלום. רק אם הבקשה אושרה ואכן נחתם הסכם השקעה, נוספים דמי בחינת ותפעול תיק, המיועדים לכיסוי עלויות בדיקת ואישור הבקשה והמשך הטיפול בתיק עד לסיומו.

התובע יכול לבחור לשלם את דמי פתיחת התיק בעצמו מראש, או לבקש לכלול אותם במסגרת ההשקעה הכוללת בתיק, ובמקרה זה הסכום יתווסף לקרן ההשקעה.

במקרה שהתביעה נדחתה, התובע אינו צריך לשלם לקרן ג'סטיס דבר. ההשקעה של ג'סטיס נמחקת – והתובע פטור מכל תשלום. זהו התנאי היסודי להשקעה, והוא מופיע בפירוש בהסכם ההשקעה ובכל מסמך רלוונטי אחר.

ההשקעה של השקעות משפטיות נמחקת – והתובע פטור מהחזר כלשהו. זהו התנאי היסודי להשקעה, והוא מופיע בפירוש בהסכם ההשקעה ובכל מסמך רלוונטי אחר.

כן, קרן ג'סטיס מחזיקה בהיתר עסקה. בנוסף, ולהבדיל, קרן ג'סטיס מחזיקה גם בפאתווה.