על הקשר שבין עשיית משפט לבין חורבן ירושלים

עו"ד אבי שינדלר בטור מיוחד לתשעה באב על חשיבותה של הפשרה והמצווה לנהוג לפנים משורת הדין, במיוחד בימים אלו

מאת עו"ד אבי שינדלר

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

כיצד קשורה עשיית המשפט לחורבן ירושלים?

"אמר רבי יוחנן: לא חרבה ירושלים אלא…. שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא עבדו (עשו) לפנים משורת הדין" (בבא מציעא ל' ע"ב).

כך, התלמוד הבבלי מזכיר שכשבית הדין לא הפעיל את סמכותו לפסוק הלכה שלא על פי דין אלא גם על פי התחשבות במצבם של המתדיינים, היה לו חלק בחורבן ירושלים.

עפ"י פרשנים, אין הכתוב מדבר על עשיית דין תורה בבית הדין עצמו, שבו עשיית הדין היא מצווה; אלא בבעלי דין שהיו מקפידים זה על זה ומתעקשים לקבל סעד על כל טענה (תורת חיים). פרשנים אחרים טוענים שאף בבית הדין עצמו קיימת מצווה לנהוג לפנים משורת הדין, בציווי לנסות לפשר בין הצדדים ולא תמיד לעמוד על קוצו של יוד (רש"י דברים ו, י"ח).

כך או כך, הצורך להביא את בעלי הדין לפשרה ולפיוס מוגדר כחשוב מאין כמותו, ונחשב לחלק מקיום מצוות "ועשית הישר והטוב בעיני ה'". על מרכזיותה של מצווה זו עמד הרמב"ן, באומרו שיש לקיימה גם בעתות קשות או במחלוקות שדינן לא מוזכר בכתוב ("אשר לא צווך").

המצווה לדון את הזולת לפנים משורת הדין חלה עלינו לא רק כדיינים או כמתדיינים בין כותלי בית המשפט, אלא גם כבני אדם הדנים את חברינו חדשות לבקרים בתוך חדרי ליבנו. כמו שאמרו חז"ל על הפסוק "בצדק תשפוט עמיתך": הוי דן את חברך לכף זכות.

לדון את הזולת לפנים משורת הדין. עו"ד אבי שינדלר (צילום: יח"צ)
להרבות אהבת חינם, בתקווה לבניין הבית השלישי. צילום פנורמי של ירושלים (Photo by Jonny Gios on Unsplash)

בכל יום אנו שופטים את עצמנו, בני זוגנו, ילדינו, חברינו ומכרנו בתוך לבבותינו. בימים אלו, ובמיוחד בערב זה, שבּו אנו שבים ומציינים את חורבן המקדש, אנו מצווים לנסות ולראות כיצד אנו יכולים לפייס את ליבנו השופט את עמיתנו כדי לאפשר לו לראות כף זכות של זולתנו – ולהביא לקירוב לבבות, גם מתוך קרע גדול של מחלוקת.

בתקווה לבניין הבית השלישי שיקום מתוך אהבת חינם בינינו לבין עצמנו, בקרוב ממש.